SAKRAMENTY ŚWIĘTE I SAKRAMENTALIA


Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w II sobotę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 18:00 oraz w IV niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 11:00, a także w drugi dzień Świąt Narodzenia Pańskiego i Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 11:00. Spotkania dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywają się we wtorek poprzedzający dzień chrztu, wieczorem na plebanii. (Możliwa jest zmiana terminu, prosimy o słuchanie niedzielnych ogłoszeń parafialnych). W celu spisania aktu chrztu należy dostarczyć:

 • akt urodzenia dziecka, odpis z USC,

 • dane rodziców i chrzestnych (imię i nazwisko, adres, wiek, zawód),

 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,

 • zaświadczenie od swojego proboszcza o możliwości podjęcia obowiązku chrzestnego – jeśli kandydat na chrzestnego pochodzi z innej parafii.

 

Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest w nagłych przypadkach o każdej porze dnia i nocy. Odwiedziny chorych z comiesięczną Spowiedzią Świętą i Komunią Świętą mają miejsce w pierwsze czwartki i pierwsze piątki miesiąca. Zgłoszenia nowych chorych przyjmujemy w kancelarii parafialnej.

 

Sakrament Bierzmowania jest udzielany co roku przez Biskupa Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Młodzież przygotowuje się do tego sakramentu przez dwa lata, uczestnicząc w życiu duchowym i liturgicznym wspólnoty parafialnej oraz poprzez uczestnictwo w różnych formach katechezy. Aby przyjąć sakrament należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • metrykę chrztu,

 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i ostatnie świadectwo katechizacji,

 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

 

Sakrament I Komunii Świętej jest udzielany dziecku, które ukończyło 7. rok życia. Wymagana jest metryka chrztu dziecka.

 

Sakrament Małżeństwa jest udzielany narzeczonym, którzy wcześniej ustalili termin i godzinę ślubu. Trzy miesiące przed ustalonym terminem ślubu, po uprzednim umówieniu się, narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego. Wówczas dostarczają proboszczowi następujące dokumenty:

 • aktualne (z datą do 3 miesięcy wstecz) metryki chrztu,

 • dowody osobiste,

 • ostatnie świadectwo katechizacji,

 • świadectwa bierzmowania,

 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,

 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego – (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągnął za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny).

Po spisaniu protokołu przedślubnego narzeczeni odbywają trzy spotkania w parafialnej poradni przedmałżeńskiej. Strona, która nie pochodzi z parafii, otrzymuje pismo z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej rodzinnej parafii i dostarcza potwierdzenie po ich wygłoszeniu.

 

Sakrament Pokuty i Pojednania (Spowiedzi Świętej):

Sprawowany jest przed każdą Mszą Świętą, a także w I piątek miesiąca (dla dzieci o godz. 15:00, dla młodzieży i dorosłych o godz. 17:30).

W Sokołowie Budzyńskim w I czwartek miesiąca, przed Mszą Świętą, o godz. 16:00.