Witamy na stronie Parafii pw. św. Barbary w Budzyniu!

 


 

W 2022 r. w kościele pw. św. Barbary w Budzyniu realizowana jest konserwacja i restauracja barokowej nastawy ołtarza głównego. Zadanie ma na celu wykonanie pełnej konserwacji i restauracji obiektu wpisanego do rejestru zabytków wraz z rzeźbami oraz obrazami. Wszystkie zabiegi wykonywane będą według programu prac konserwatorskich zatwierdzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu delegatura w Pile. Ich celem jest przede wszystkim jak największe poszanowanie oryginalnej substancji zabytkowej, zahamowanie postępujących procesów degradacji obiektu, utrwalenie pierwotnej materii oraz odtworzenie, jak najbardziej zbliżonego do pierwotnego odbioru estetycznego barokowego ołtarza.

Dotacja